AVK600, Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer, 7,5 hp

Revision 3

Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome eller Firefox

Kursplan

Litteraturlista

Kursens innehåll

Provmoment