AVK600, Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer, 7,5 hp

Revision 4

Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome

Kursplan

Litteraturlista

Kursens innehåll

Provmoment