BBT102, Bitcoin och blockchain-teknik, tillämpningar och visioner, 4,5 hp

Revision 1

Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome

Kursplan

Litteraturlista, bilaga

Provmoment