BPF600, Beräkningsmekanik 1 - Plåtformningsanalys med FEM, 2,5 hp

Revision 1

Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome eller Firefox

Kursplan

Litteraturlista

Kursens innehåll

Provmoment