EXC517, Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, inriktning redovisning, 15 hp

Revision 1

Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome eller Firefox

Kursplan

Litteraturlista

Kursens innehåll

Provmoment