OVA100, Organisations- och vetenskapsteori, 7,5 hp

Revision 6

Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome eller Firefox

Kursplan

Litteraturlista

Kursens innehåll

Provmoment