PLF100, Pedagogik, nivå 1-30 hp: Lärande i ett föränderligt arbetsliv, 7,5 hp

Revision 3

Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome eller Firefox

Kursplan

Litteraturlista

Kursens innehåll

Provmoment