Kursens innehåll

AFF700, Avancerade forskningsmetoder i finans, 7,5 hp

Revision 2