Kursens innehåll

DPD200, Designprocesser för digitala projekt, 7,5 hp

Revision 2


Kursens fokus är designprocessen för att ta fram digitala produkter och tjänster, samt de metoder som kan användas i en sådan process. Den utgår från en användarcentrerad designprocess där slutanvändaren är en central del av designprocessen, och fördjupar samtidigt tidigare inom programmet förvärvade kunskaper inom grafisk design av digitala produkter.