Kursens innehåll

JSR200, Javascriptramverk, 7,5 hp

Revision 2


Kursen går igenom javascriptramverks grundläggande funktionalitet och dess plats i utvecklingsprocessen.

Utvärdera och välja javascriptramverk efter behov och därefter använda javascriptramverk för utvecklandet av en webbplats.