Kursens innehåll

PLF100, Pedagogik, nivå 1-30 hp: Lärande i ett föränderligt arbetsliv, 7,5 hp

Revision 3


• centrala begrepp inom lärande i arbetslivet såsom individuellt och kollektivt lärande, kunskap i praktik och kompetens, • erfarenhetslärande, • organisatoriskt lärande, • kritiskt läsande och skrivande, • arbete och arbetsliv i ett historiskt och nutida perspektiv, • konsekvenser av ett föränderligt arbetsliv avseende individuellt och kollektivt lärande, • teoretiska perspektiv med relevans för lärprocesser i arbetslivet, • sociala, ekonomiska, politiska och organisatoriska ramfaktorer i relation till lärande och kompetensutveckling i arbetslivet.