Kursens innehåll

SAGU40, Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Revision 6


Kursen omfattar 30 hp och ger behörighet till att undervisa i svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-3, och består av sex delkurser.

Delkurs 1 handlar om migrationsprocesser, identitet och attityder till flerspråkighet.

Delkurs 2 handlar om interkulturalitet och flerspråkighet.

Delkurs 3 handlar om andraspråksutveckling och lärande.

Delkurs 4 handlar om att läsa och skriva på ett andraspråk.

Delkurs 5 handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Delkurs 6 handlar om utvärdering och bedömning.