Kursens innehåll

VBP600, Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv, 7,5 hp

Revision 3