Anteckningar

DPD200, Designprocesser för digitala projekt, 7,5 hp

Revision 2


Anteckningsfält för dig som skriver en kursplan.
Skriv kommentar, sign och datum. Senaste anteckning överst. Anteckningarna följer inte med till en ny revision

2022-04-05 - Punkter under kursens mål:
olika aspekter kring hållbara designprocesser.
branschens arbetssätt och metoder - SN