Anteckningar

SAGU40, Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Revision 6


Anteckningsfält för dig som skriver en kursplan.
Skriv kommentar, sign och datum. Senaste anteckning överst. Anteckningarna följer inte med till en ny revision

220523 Under Kursens mål, ändrat alla Studenten till Deltagaren.
/EC

220513, Borttag av litteratur delkurs 3 + Tillägg av litteratur delkurs 6
Borttag: Cummins, Jim. (2017). Flerspråkiga elever. Effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur och kultur
Tillägg: Olofsson, Mikael (red)/Olofsson, Mikael (red). (2006). Symposium 2006 : bedömning, flerspråkighet och lärande. Stockholm: HLS-förlag. https://www.andrasprak.su.se/publikationer/ncs-symposierapporter/symposium-2006-bed%C3%B6mning-flerspr%C3%A5kighet-och-l%C3%A4rande-1.84017
/EG

220503, Reviderat namn på delkurs 1
Tidigare: Migrationsprocesser, nyanlända och attityder till flerspråkighet (provkod 1010)
Nytt: Migrationsprocesser, identitet och attityder till flerspråkighet (provkod 2010)
/EG