Provmoment

AFF700, Avancerade forskningsmetoder i finans, 7,5 hp

Revision 2


Kod: 1000
Svensk benämning: Avancerade forskningsmetoder i finans
Engelsk benämning: Advanced Research Methods in Finance
Omfattning: 7,5 hp
Betygsskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Obligatorisk