Provmoment

ATP610, Aktivitetsteori och praktik (magister), 7,5 hp

Revision 1


Kod: 1000
Svensk benämning: Aktivitetsteori och praktik
Engelsk benämning: Activity Theory in Practice
Omfattning: 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Obligatorisk