Provmoment

DPD200, Designprocesser för digitala projekt, 7,5 hp

Revision 2


Kod: 1000
Svensk benämning: Examinationsuppgift
Engelsk benämning: Examination assignment
Omfattning: 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk