Provmoment

FMW100, Forskningsmetodik för webmaster, 7,5 hp

Revision 2


Kod: 1000
Svensk benämning: Forskningsmetodik för medieproduktion
Engelsk benämning: Research methods: media production
Omfattning: 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk