Provmoment

FYXF04, Fysik 4 tekniskt basår, 6 Förutbildningspoäng

Revision 1


Kod: 1010
Svensk benämning: Skriftlig tentamen
Engelsk benämning: Written exam
Omfattning: 5 hp
Betygsskala: U/3/4/5
Obligatorisk

Kod: 1011
Svensk benämning: Duggor
Engelsk benämning: Quiz
Omfattning: 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Obligatorisk

Kod: 1012
Svensk benämning: Laborationer
Engelsk benämning: Experiments
Omfattning: 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Obligatorisk