Provmoment

HUV100, Hållbar utveckling, 7,5 hp

Revision 2


Kod: 1010
Svensk benämning: Del A
Engelsk benämning: Part A
Omfattning: 3 hp
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Obligatorisk

Kod: 1011
Svensk benämning: Del B
Engelsk benämning: Part B
Omfattning: 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Obligatorisk