Provmoment

JSR200, Javascriptramverk, 7,5 hp

Revision 2


Kod: 1000
Svensk benämning: Javascriptramverk
Engelsk benämning: JavaScript frameworks
Omfattning: 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk