Provmoment

LAB200, Linjär algebra, 4,5 hp

Revision 4


Kod: 2010
Svensk benämning: Datorlaboration
Engelsk benämning: Computer lab
Omfattning: 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Obligatorisk

Kod: 2011
Svensk benämning: Inlämningsuppgift
Engelsk benämning: Assignment
Omfattning: 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Obligatorisk

Kod: 2012
Svensk benämning: Tentamen
Engelsk benämning: Examination
Omfattning: 3,5 hp
Betygsskala: U/3/4/5
Obligatorisk