Provmoment

PEK101, Personalekonomi I, 15 hp

Revision 2


Kod: 1000
Svensk benämning: Personalekonomi I
Engelsk benämning: Human Resource Accounting I
Omfattning: 15 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk