Provmoment

PLF100, Pedagogik, nivå 1-30 hp: Lärande i ett föränderligt arbetsliv, 7,5 hp

Revision 3


Kod: 1000
Svensk benämning: Pedagogik, nivå 1-30 hp: Lärande i ett föränderligt arbetsli
Engelsk benämning: Education, basic level: Learning in a chancing world of work
Omfattning: 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Obligatorisk