Provmoment

SAGU40, Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Revision 6


Kod: 2010
Svensk benämning: Migration, identitet och attityder till flerspråkighet
Engelsk benämning: Migration processes, identity and attitudes towards multilingualism
Omfattning: 5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk

Kod: 1011
Svensk benämning: Interkulturalitet och flerspråkighet
Engelsk benämning: Interculturality and multilingualism
Omfattning: 5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk

Kod: 1012
Svensk benämning: Andraspråksutveckling och lärande
Engelsk benämning: Second Language Development and Learning
Omfattning: 5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk

Kod: 1013
Svensk benämning: Läsa och skriva på ett andraspråk
Engelsk benämning: Reading and Writing in a Second Language
Omfattning: 5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk

Kod: 1014
Svensk benämning: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Engelsk benämning: Language and Knowledge Developing Methods
Omfattning: 5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk

Kod: 1015
Svensk benämning: Utvärdering och bedömning
Engelsk benämning: Evaluation and Assessment
Omfattning: 5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk