Provmoment

SVA121, Svenska som andraspråk 1-30: Migration och transspråkande, 15 hp

Revision 3


Kod: 1010
Svensk benämning: Swedish Migration, identitet och interkulturalitet
Engelsk benämning: Migration, Identity and Interculturalism
Omfattning: 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk

Kod: 1011
Svensk benämning: Swedish Andraspråksutveckling och transspråkande
Engelsk benämning: Second Language Development and Translanguaging
Omfattning: 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Obligatorisk