Provmoment

VBP600, Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv, 7,5 hp

Revision 3


Kod: 1000
Svensk benämning: Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv
Engelsk benämning: Care and treatment for psychiatric conditions - different perspectives
Omfattning: 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Obligatorisk