Litteraturlista, bilaga till:

DPD200, Designprocesser för digitala projekt, 7,5 hp

Revision 2

Beslutad 2020-11-16


* Observera! Nedanstående kurslitteratur kan ha utkommit i senare upplagor/år. Vid kursstart gäller senaste upplaga.

Litteratur

* Arvola, Mattias. (2020). Interaktionsdesign och UX : om att skapa en god användarupplevelse. Lund: Studentlitteratur AB

Referenslitteratur

* Gothelf, Jeff; Seiden, Josh. (2016). Lean UX, 2nd edition : Designing great products with agile teams. O'Reilly Media, Inc