Litteraturlista, bilaga till:

FMW100, Forskningsmetodik för webmaster, 7,5 hp

Revision 2

Beslutad 2020-12-16


Litteratur

Larsen, A. (2018). Metod helt enkelt : en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 2. Malmö: Gleerups

Referenslitteratur

Du Gay, Paul. (1997). Doing cultural studies : the story of the Sony Walkman. London: Sage

Sharp, H, Rogers, Y, Preece, J. (2007). Interaction design: beyond human-computer interaction. 2 uppl. Hoboken, NJ: Wiley

Kompletterande material

Artiklar och material enligt lärares anvisningar. Egensökta vetenskapliga artiklar inom examensarbetets område tillkommer.