Litteraturlista

FYXF03, Fysik 3 tekniskt basår, 7,5 Förutbildningspoäng

Revision 1

Beslutad 2013-03-27


* Observera! Nedanstående kurslitteratur kan ha utkommit i senare upplagor/år. Vid kursstart gäller senaste upplaga.

Litteratur

* Ekbom, Lennart m.fl. (2003). Tabeller och formler för NV- och TE-programmen : matematik, fysik, astronomi, kemi, energi och miljö. 5 uppl. Stockholm: Liber

* Fraenkel, Lars, Gottfridsson, Daniel & Jonasson, Ulf. (2011). Impuls fysik 1. 1 uppl. Malmö: Gleerups

* Fraenkel, Lars, Gottfridsson, Daniel & Jonasson, Ulf. (2012). Impuls fysik 2. 1 uppl. Malmö: Gleerups