Litteraturlista

FYXF04, Fysik 4 tekniskt basår, 6 Förutbildningspoäng

Revision 1

Beslutad 2016-10-18


* Observera! Nedanstående kurslitteratur kan ha utkommit i senare upplagor/år. Vid kursstart gäller senaste upplaga.

Litteratur

* Ekbom, Lennart m.fl. (2003). Tabeller och formler för NV- och TE-programmen : matematik, fysik, astronomi, kemi, energi och miljö. 5 uppl. Stockholm: Liber

* Fraenkel, Lars, Gottfridsson, Daniel & Jonasson, Ulf. (2011). Impuls fysik 1. 1 uppl. Malmö: Gleerups

* Fraenkel, Lars, Gottfridsson, Daniel & Jonasson, Ulf. (2012). Impuls fysik 2. 1 uppl. Malmö: Gleerups