Litteraturlista

LAB200, Linjär algebra, 4,5 hp

Revision 4

Beslutad 2018-03-29


Kurslitteratur

Gavel, Hillevi. (2011). Grundläggande linjär algebra. Lund: Studentlitteratur