Litteraturlista

LDS200, Ledarskap, 7,5 hp

Revision 3

Beslutad 2018-06-29


* Observera! Nedanstående kurslitteratur kan ha utkommit i senare upplagor/år. Vid kursstart gäller senaste upplaga.

Litteratur

* Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter. (2018). The good paper : a handbook for writing papers in higher education. København: Samfundslitteratur

Schedlitzki, Doris & Edwards, Gareth. (2018). Studying leadership: traditional and critical approaches. Second edition. Los Angeles: SAGE Publications

Kompletterande material

Vetenskapliga artiklar och kompendier enligt instruktioner vid kursstart.