Litteraturlista

PEK101, Personalekonomi I, 15 hp

Revision 2

Beslutad 2018-06-25


* Observera! Nedanstående kurslitteratur kan ha utkommit i senare upplagor/år. Vid kursstart gäller senaste upplaga.

Litteratur

Andersson, Göran. (2008). Kalkyler som beslutsunderlag : kalkylering och ekonomisk styrning. 6., [kompletterade och rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur

Andersson, Göran. (2008). Kalkyler som beslutsunderlag : kalkylering och ekonomisk styrning. Övningsbok. 6., [omarb. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur

Björklund, Maria & Paulsson, Ulf. (2003). Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur

Flach, Bengt. (2006). Personalledning : human resource management i forskning och praktik. Lund: Studentlitteratur

Johansson, Ulf & Johrén Anders. (2011). Personalekonomi idag. 2., [aktualiserade] uppl. Malmö: Liber

* Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter. (2018). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber

Kompletterande material

Övningsuppgifter och exempel med tillämpade personalekonomiska beräkningar. Vetenskapliga artiklar enligt anvisningar vid kursstart.