Litteraturlista

SVA121, Svenska som andraspråk 1-30: Migration och transspråkande, 15 hp

Revision 3

Beslutad 2018-09-10


Delkurs 1: Migration, identitet och interkulturalitet

Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari. (2013). Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. Ingår i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. 369-396. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Boyd, Sally & Bredäng, Gunlög. (2013). Attityder till brytning - exemplet utländska lärare i svenska skolor. Ingår i Hyltenstam, Kenneth, Lindberg, Inger (red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur

Franzén, Elsie C. (2001). Att bryta upp och byta land. Stockholm: Natur och Kultur

Hyltenstam, Kenneth, Axelsson, Monica och Lindberg, Inger (red.). (2012). Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/

Jonsson, Rickard. (2013). Inget tjafs och inget bråk - om skötsam svenskhet och ordningsstörande förortsslang. Ingår i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur

Kästen-Ebeling, Gilda och Otterup, Tore. (2018). En bra början: mottagande och introduktion av nyanlända elever. 2. Lund: Studentlitteratur

Milani, Tommaso M. (2013). Språkideologiska debatter i Sverige. Ingår i Hyltenstam, Kenneth, Lindberg, Inger (red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur

Nauclér, Kerstin. (2013). Barns språkliga socialisation före skolstarten : Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.) Svenska som andraspråk -- i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur

Stroud, Christopher. (2013). Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp. Ingår i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur

Delkurs 2: Andraspråksutveckling och transspråkande

Enström, Ingegerd. (2016). Ordens värld: svenska ord - struktur och ordning. Stockholm: Hallgren och Fallgren

Hammarberg, Björn. (2013). Teoretiska ramar för andraspråksforskning. Ingår i Hyltenstam, Kenneth, Lindberg, Inger (red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur

Hyltenstam, Kenneth, Axelsson, Monica och Lindberg, Inger (red.). (2012). Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/

Svensson, Gudrun. (2017). Transspråkande: I teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur

Kompletterande material

För kursen relevanta lagar och regler t.ex. läroplan, kursplan och allmänna råd tillkommer. Vilka som ska användas i denna kurs anges i kurs-pm. Aktuella artiklar och information från olika webbsidor t.ex. Regeringskansliet, Skolverket och Språkrådet samt filmer från Utbildningsradion tillkommer. Vilka som ska användas i denna kurs anges i kursens PM. Kompendiematerial om max 100 sidor tillkommer.