KSA150, Kommunikation och samtalsmetodik, 15 hp

Revision 4

Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome

Kursplan

Litteraturlista

Kursens innehåll

Provmoment

Anteckningar